Dojo Kun

 Regeln für das Training der Kampfkünste

  • Hitotsu. Jinkaku Kansei ni Tsutomuro. Koto.
  • Hitotsu. Makoto no Michi wo Mamoru. Koto.
  • Hitotsu. Doryoku no Seishin o Yashinau. Koto.
  • Hitotsu. Reigi o Omonzuru. Koto.
  • Hitotsu. Kekki no Yu wo Imashimuru. Koto.

 

  • Versuche ein guter Mensch zu sein.
  • Fördere Wahrhaftigkeit (bei Dir und bei anderen).
  • Fördere (bei Dir und bei anderen) die Einstellung, dass es wichtig ist, sich Mühe zu geben.
  • Sei höflich.
  • Handle nicht unbedacht.

Kontakt

Shirokuma Brandenburg e.V

Savignyplatz 5

10623 Berlin

Tel.: 030 / 32 51 41 54

E-Mail: info@shirokuma-brandenburg.de

 

Trainingsorte

Maxim-Gorki-Gesamtschule
Förster-Funke-Allee 106
14532 Kleinmachnow

 

Jahnturnhalle

Jahnstraße 4

14513 Teltow

 

Impressum